Nasi Pacjenci

Implanto-protetyka

Ortodoncja

Stomatologia estetyczna

Stomatologia zachowawcza

Co Pacjenci mówią o nas?

Implanto-protetyka

Przed i po leczeniu implanto-protetycznym
dr Barłotmiej Szczodry

Przed i po leczeniu implanto-protetycznym
z zastosowaniem metody All-on – 4
dr Jan Nikodem Perek

Przed i po leczeniu ortodontycznym i implantologicznym
dr Batłomiej Szczodry & dr Dorota Sękowska

Przed i po leczeniu implanto-protetycznym
dr Jan Nikodem Perek

Przed i po leczeniu implanto-protetycznym
dr Jan Nikodem Perek

Ortodoncja

Diastema, szparowatość
dr Dorota Sękowska

Stłoczenia zębowe
dr Dorota Sękowska

Tyłożuchwie, zwężenie szczęki, retruzja siekaczy
dr Dorota Sękowska

Rozbieżność linii pośrodkowych
dr Dorota Sękowska

Przed i po leczeniu ortodontycznym i implantologicznym
dr Batłomiej Szczodry & dr Dorota Sękowska

Stomatologia estetyczna

Przed i po założeniu licówek pełnoceramicznych
dr Paulina Kisiel

Przed i po odbudowie estetycznej
dr Paulina Kisiel

Stomatologia zachowawcza

Przed i po założeniu wypełnienia
dr Justyna Mamaj

Przed i po założeniu endokorony
dr Paulina Kisiel