Rozbieżność linii pośrodkowych

Tyłożuchwie, zwężenie szczęki, retruzja siekaczy

Stłoczenia zębowe

Tyłożuchwie, zgryz głęboki, retruzja siekaczy

Stłoczenia zębowe

Zgryz głęboki, zwężenie szczęki

Stłoczenia zębowe

Diastema, szparowatość