dr Grażyna Tuderek-Sobocińska

Dr Grażyna Tuderek –Sobocińska jest absolwentką Oddziału Stomatologicznego Akademii Medycznej , obecna nazwa Warszawski Uniwersytet Medyczny. Bezpośrednio po studiach rozpoczęła pracę jako asystent w Katedrze Chirurgii Szczękowej i Stomatologii. Wiele lat przepracowała w Oddziale Chirurgii Szczękowej jako lekarz oddziałowy. Następnie jako klinicysta i wykładowca prowadziła zajęcia dydaktyczne ze studentami Oddziału Stomatologii, a także podyplomowe z lekarzami specjalizującymi się w chirurgii stomatologicznej. Jest autorem wielu publikacji oraz skryptu z chirurgii stomatologicznej dla studentów III roku Stomatologii. Od ponad 20 lat praktykuje prywatnie. Zajmuje się leczeniem kompleksowo. Wykonuje zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej oraz prace protetyczne. Przede wszystkim jednak preferuje chirurgię stomatologiczną. Oprócz prostych zabiegów usunięcia zębów , przeprowadza takie zabiegi jak chirurgiczne usunięcie zębów zatrzymanych ,odsłanianie zębów zatrzymanych, wyłuszczenie torbieli zębopochodnych , czy resekcje wierzchołków korzeni zębów. Zajmuje się także sterowaną regeneracją kości.