Weronika Tauer

Absolwentka Wydziału Marketingu i Zarządzania oraz Podyplomowych Studiów z zakresu Prawa Europejskiego. Od niemal 20 lat związana zawodowo z branżą stomatologiczną. Wiedzę i doświadczenie zdobywała m. in. pracując dla największych, światowych marek implantologicznych: Nobel Biocare i Biomet 3i. Pacjenci cenią w niej szczególnie rzeczowe podejście do każdego przedłożonego problemu, kreatywność i szybkość we wskazaniu trafnych rozwiązań. W klinice jest ogniwem łączącym lekarzy różnych specjalności z pacjentem w jednym kompleksowym planie leczenia.